Zdravlje

Sadržaj omogućava Merkur zdravstveno osiguranje

Razmišljate o zdravstvenom osiguranju, a muče vas neke dvojbe. Donosimo odgovore na najvažnija pitanja

U posljednje vrijeme važnosti brige za zdravlje postali smo svjesniji nego ikad. Kako biste bili potpuno sigurni da poduzimate sve potrebne mjere opreza i brinete se o svom zdravlju na najbolji mogući način, potrebno je ugovoriti police osiguranja dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Tako dobivate najbolju moguću kombinaciju uz najmanje troškove koji su tom slučaju mogući. Donosimo odgovore na pitanja koja trebate znati.

Što je dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko osiguranje je dopuna obaveznom zdravstvenom osiguranju, a njime se ostvaruje pravo na besplatne preglede, ortopedska i dentalna pomagala, uputnice i lijekove te troškove bolničkog liječenja i operacija. Ostvaruje pravo i na oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvenih usluga koje država ne pokriva u cijelosti. Dopunsko osiguranje pokriva i troškove liječenja u inozemstvu koje obavljate temeljem rješenja HZZO-a. Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju možete sklopiti s nekom od osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju tu uslugu. Ugovor se sklapa na godinu dana s mogućnošću automatskog produljenja na novo razdoblje od godinu dana. Police se razlikuju po opsegu pokrića.

Kako ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko osiguranje možete ugovoriti kod nekoliko osiguravajućih društava ili HZZO – a, a dodatno kod osiguravajućih društava. Jedini uvjet je da ste korisnik obveznog osiguranja zavoda (HZZO), jer polica dodatnog zdravstvenog osiguranja nije zamjena za osnovno osiguranje, već samo nadogradnja.

Što je dodatno zdravstveno osiguranje?

Dodatno zdravstveno osiguranje je dobrovoljni oblik osiguranja, a sklapanjem određene police, ostvarujete pravo na viši standard zdravstvene zaštite poput specijalističkih pretraga, dijagnostičke obrade i laboratorijskih pretraga. Na taj način izbjegavate duge liste čekanja. Merkur zdravstveno osiguranje health4me Premium omogućuje vam privatno liječenje u renomiranim zdravstvenim ustanovama, kod odabranih liječnika. Po preporuci liječnika možete koristiti zdravstvene usluge do ugovorenog limita u privatnim ustanovama! MedEasy servis za vas organizira korištenje usluga ugovornih partnera u zemlji i inozemstvu. Ukoliko niste sigurni u dijagnozu, možete koristiti drugo liječničko mišljenje. Pokriće vrijedi u cijelom svijetu!

10 dobrih razloga za Merkur health4me Premium osiguranje

 • Jednostavnost
 • Limiti – 1.000 EUR i 2.000 EUR
 • Ugovorni partneri ili refundacija – diljem svijeta
 • Paketi Zdravlje i Nezgoda Plus osiguranje
 • u osnovnom pokriću uključeni u basic varijanti
 • fit4life basic ili complete preventivni programi
 • MedEasy – brzo i jednostavno do zdravstvene usluge
 • Trajanje na neodređeno (do 65. godine života)
 • Mogućnost izmjene ugovora na skadenci
 • U slučaju nekorištenja fit4life programa – popust od
 • 50% godišnje premije preventivnog programa u sljedećoj godini!
 • Merkur app – popusti kod brojnih

 

Koja je razlika između obveznog, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja?

I dok će se vaša polica dopunskog osiguranja “pobrinuti” za sve eventualne troškove koji se tijekom liječenja pojavljuju, poput participacije, boravka u bolnici ili lijekova,  dodatno zdravstveno osiguranje velika je dodatna podrška u brizi za zdravlje. Između ostalog, jednom godišnje, u sklopu tog osiguranja obavit ćete sistematski pregled koji će na vrijeme uočiti odstupanja ili nepravilnosti prije nego se pojave klinički simptomi bolesti. Upravo sistematski pregled je pravovremeni i najučinkovitiji način brige za zdravlje. U slučaju potrebnih dodatnih specijalističkih pregleda, laboratorijske ili dijagnostičke obrade, vaše dodatno zdravstveno osiguranje može pokriti sve navedene troškove, i to bez čekanja u redu. Potrebne zdravstvene usluge dobit ćete u istom trenutku kada je vama to potrebno. Tako izbjegavate duge liste čekanja i uputnice.

Osnovno pokriće Merkur zdravstvenog osiguranja health4me Premium obuhvaća:

 • MedEasy servis
 • specijalistički pregledi prema indikaciji
 • laboratorijske pretrage prema indikaciji
 • dijagnostičke obrade prema indikaciji (CT, MR, PET SCAN do 350 EUR po pojedinoj obradi)
 • male operacije prema indikaciji (do 150 EUR)
 • fizikalna terapija prema indikaciji (do 150 EUR)
 • specijalistički pregled bez indikacije (do 150 EUR)
 • drugo liječničko mišljenje
 • kućna njega (do 200 EUR 3 puta godišnje)
 • paket Zdravlje Plus osiguranje – basic
 • paket Nezgoda Plus osiguranje – basic

Obvezno zdravstveno osiguranje pokriva samo osnovne usluge zdravstvene zaštite. Dopunsko zdravstveno osiguranje ide korak dalje i olakšat će financijski svakom osiguraniku proces liječenja jer će vas osloboditi plaćanja troškova participacije. Dodatno zdravstveno osiguranje pak preventivno čuva vaše zdravlje te u slučaju da se razbolite omogućuje vam korištenje potrebnih zdravstvenih usluga u privatnim ustanovama bez čekanja. Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje predstavljaju idealnu kombinaciju koja jamči najbolju zdravstvenu zaštitu.

 

Prati S1 i na našim društvenim profilima:

Facebook Instagram YouTube